Grote Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw

Kenmerken en specificaties Grote Mantelmeeuw

  • Zwarte vleugels
  • Vaalroze poten
  • Alles is bij de Grote Mantelmeeuw groter dan bij de Kleine Mantelmeeuw.
  • Wettenschappelijke naam: Larus marinus
  • Lengte: ongeveer 68 tot 79 cm. Spanwijdte: 152 tot 167 cm
  • Voedsel: dierlijk voedsel, water- en zeevogels, dode vis, aas en visafval.
  • Eieren: meestal 3 eieren per legsel
  • Geluid: De roep is een diep, hees en blaffend geluid.

Geluid Grote mantelmeeuw

Bron

Lijkt op