Grutto (zomerkleed)
Grutto (zomerkleed)
Grutto (winterkleed)
Grutto (winterkleed)

Kenmerken en specificaties Grutto

  • Lange poten
  • Rechte snavel
  • In vlucht, witte vleugelstreep met zwarte eindband
  • Mannetje meer steenrood van kleur dan het vrouwtje
  • Winterkleed: bruingrijze borst en bovendelen
  • Wettenschappelijke naam: Limosa limosa
  • Lengte: ongeveer 37 tot 42 cm. Spanwijdte: 63 tot 74 cm
  • Voedsel: regenwormen, emelten, insecten en rijstkorrels
  • Eieren: meestal 3 tot 4 eieren per legsel
  • Geluid: kenmerkende roep een luid en helder ‘gruttooo, gruttooo‘, waarbij de eerste lettergreep in toonhoogte stijgt en de tweede weer daalt.

Geluid Grutto

Lijkt op