IJsduiker

Kenmerken en specificaties IJsduiker

 • Dikke snavel
 • Steil voorhoofd
 • Wit van onderen
 • Donkergrijs van boven
 • Donkere halsband die vanaf de achterkant van de nek naar voren uitsteekt, en een witte inkeping hierboven.
 • Is een stuk groter dan de roodkeel- en parelduiker
 • Wettenschappelijke naam: Gavia immer
 • Lengte: 69 tot 91 cm. Spanwijdte: 127 tot 147 cm
 • Voedsel: vis, kreeftachtigen en grote waterinsecten
 • Geluid: alleen vocaal in broedgebied, een zeer luide en fraaie klagende zang, stijgend; roep een lachend “coe-wah-ah-ah“.
 • Is een dwaalgast

Land van afkomst

 • Wordt een paar keer per jaar in Nederland waargenomen.
 • Komt vooral voor in IJsland, Atlantische kust en soms in de Noordzee

Geluid IJsduiker