De Klapekster

Klapekster (Foto: rootsmagazine.nl)
Klapekster in vlucht (Foto: pinterest.nl)

Kenmerken en specificaties Klapekster

 • Lange staart
 • Haaksnavel
 • Bovendelen en kruin lichtgrijs
 • Onderdelen wit
 • Zwart masker
 • Vleugels zwart met witte vlek
 • Staart zwart met witte rand
 • Wettenschappelijke naam: Lanius excubitor
 • Lengte: ongeveer 21 tot 26 cm.
 • Voedsel: kevers, mestkevers, zangvogels en muizen
 • Geluid: roep wordt weinig gehoord, zang nog minder (door het winters voorkomen); roep is een scherpe triller, iets dalend.

Land van afkomst

 • Is al sinds 1999 niet meer als broedgeval in Nederland waargenomen.
 • Komt vooral voor in Zuidoost-Europa en Scandinavië.

Geluid Klapekster