Kleine Karekiet

Kenmerken en specificaties Kleine Karekiet

  • Bruin van boven
  • Vuilwit van onderen
  • Relatief lange snavel
  • Geen verschil man en vrouw
  • Wettenschappelijke naam:  Acrocephalus scirpaceus
  • Lengte: ongeveer 12,5 tot 14 cm.
  • Voedsel: vooral insecten
  • Geluid: zang is een zeer kenmerkend, vaak niet erg gevarieerd, ritmisch, staccato “krr-krr-kiet-kiet-kiet“. Vaak is het niet erg luid, en soms zitten er enkele fluittonen tussendoor.

Geluid Kleine karekiet