Kleine Rietgans

Kenmerken en specificaties Kleine Rietgans

  • Relatief korte hals
  • Korte snavel met roze punt
  • Roze poten
  • Bruingrijze kop
  • In vlucht zijn de lichte bovendelen opvallend.
  • Wettenschappelijke naam: Anser brachyrhynchus
  • Lengte: ongeveer 64 tot 76 cm. Spanwijdte: 135 tot 170 cm
  • Voedsel: gras, graswortels, bessen, zaden, mossen, korstmossen, bessen, granen en aardappel
  • Geluid: hoog gegak, hoger dan rietgans; lijkt een beetje op kolgans.

Geluid kleine rietgans