Kneu in zomerkleed (mannetje)
Kneu (vrouwtje)

Kenmerken en specificaties Kneu

  • Grijze kegelvormige snavel
  • Mannetje: warmbruine rug, grijs achterhoofd
  • Mannetje in prachtkleed: karmijnrode borst en ‘baret’
  • Vrouwtjes en jonge vogels: bruingrijs achterhoofd, zwak gestreepte borst, en kruin.
  • Wettenschappelijke naam: Linaria cannabina
  • Lengte: 13 tot 14 cm.
  • Voedsel: vooral zaden zoals koolzaad, mosterdzaad en lijnzaad. Maar ook veldkers, vroegeling, varkensgras, paardenbloem, brandnetel, distel en kaardenbol.
  • Geluid: zang gevarieerd, doorspekt met kenmerkende roep. Vaak lang aangehouden. Roep: een kenmerkend “geknutter”.

Geluid Kneu