Korhoen (mannetje)

Kenmerken en specificaties Korhoen

  • Mannetje: zwart verenkleed met paarse gloed, witte onderstaartdekveren, ondervleugels wit, en heeft een vleugelstreep over de bovenvleugel. Rode kamvormige wenkbrauwen en liervormige staart.
  • Vrouwtje: grijsbruin verenkleed met zwarte bandering
  • Wettenschappelijke naam: Lyrurus tetrix
  • Lengte: ongeveer 45 tot 60 cm. Spanwijdte: 65 tot 80 cm
  • Voedsel: bessen en knoppen van planten en bomen. Jonge korhoenders eten vooral insecten.
  • Geluid: koerende en blazende geluiden tijdens de balts.

Geluid Korhoen