Noordse stern
Noordse stern in vlucht

Kenmerken en specificaties Noordse Stern

 • Lijkt op de visdief,
 • Snavel heeft meestal geen zwarte punt
 • Kop, snavel en hals iets korter dan van de visdief
 • Staart juist wat langer; langer dan de vleugels
 • Grijzer van onderen
 • Vleugels iets smaller dan de visdief
 • Handpennen doorschijnend
 • Jonge vogels in vlucht het best te onderscheiden aan witte driehoek op achtervleugel
 • Wettenschappelijke naam: Sterna paradisaea 
 • Lengte: 33 tot 36 cm. Spanwijdte: 76 tot 85 cm
 • Voedsel: haring, zandspiering, sprot, stekelbaars, garnalen en kleine krabben
 • Geluid: hoger en pittiger dan dat van visdief

Geluid Noordse stern