Noordse Stormvogel

Kenmerken en specificaties Noordse Stormvogel

  • Grijswit van kleur
  • Dik lichaam met ”stierennek”
  • Korte snavel
  • Smalle rechtgehouden vleugels
  • Stijve vleugelslagen, vliegt keilend en kantelend
  • Wettenschappelijke naam: Fulmarus glacialis
  • Lengte: 43 tot 52 cm. Spanwijdte: 102 tot 112 cm
  • Voedsel: vis, inktvis, zoöplankton, kwallen, visafval en aas
  • Geluid: laag, schor gekakel en gesnurk in de kolonie.

Geluid Noordse stormvogel