De Notenkraker

Notenkraker

Kenmerken en specificaties Notenkraker

 • Net zo groot als een gaai
 • Donkerbruin verenkleed met witte ”druppels”
 • Lange krachtige snavel
 • Kruin en groot deel van de vleugels zijn egaal donkerbruin
 • Anaalstreek wit
 • Staart is van onderen zwart
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Nucifraga caryocatactes
 • Lengte: 32 tot 34 cm. Spanwijdte: 49 tot 53 cm
 • Voedsel:  hazelnoten en ander voedsel
 • Geluid: nasale triller, “krrrèèèèh”, soms met kauwachtige geluiden erdoorheen.

Land van afkomst

 • Komt zeldzaam voor in Nederland
 • Broedt in Scandinavië, de Baltische Staten en in de berggebieden van Midden- en Oost-Europa.
 • Komt vooral voor in Roemenië, Zwitserland en Bulgarije, gevolgd door Oostenrijk en Italië

Geluid Notenkraker