Oeverzwaluw (foto: www.vogelbescherming.nl)
Oeverzwaluw in vlucht (foto: vogelsindekmepen.nl )

Kenmerken en specificaties Oeverzwaluw

  • Bovendelen bruin
  • Onderdelen wit
  • Bruine borstrand
  • Ondiep gevorkte staart
  • Wettenschappelijke naam: Riparia riparia
  • Lengte: ongeveer 12 tot 13 cm.
  • Voedsel: vliegende insecten
  • Geluid: raspende roep en zang

Geluid Oeverzwaluw

Lijkt op