Parelduiker (zomerkleed)
Parelduiker (winterkleed)

Kenmerken en specificaties Parelduiker

 • Zomerkleed: grijze kruin en achterhals, zwarte keel en een patroon van witte blokken op de bovendelen.
 • Winterkleed: opvallende witte vlek op de achterflank.
 • Steil voorhoofd, met afgerond achterhoofd.
 • Snavel horizontaal
 • Dikke hals en volle borst.
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Gavia arctica
 • Lengte: 63 tot 75 cm. Spanwijdte: 100 tot 122 cm
 • Voedsel: vissen, waterinsecten, mollusken, kreeftachtigen en plantaardig materiaal 
 • Geluid: in het broedseizoen een luide, ritmische, hoge baltszang; daarnaast ook lange, klaaglijke en grommende geluiden, vooral ’s nachts.
 • Is zeldzaam in Nederland

Land van afkomst

 • Broedt in Schotland, Fenno-Scandinavië en Rusland
 • Overwinteringsgebied: zuidelijke richting tot Noordwest Spanje en de Middellandse zee.

Geluid Parelduiker