Porseleinhoen

Kenmerken en specificaties Porseleinhoen

  • Korte dikke rood-gele snavel
  • Witte vlekken en stippen op de borst
  • Wite vlekken en stippen gaan op de flanken langzaam over in dwarsstrepen
  • Is een dwaalgast
  • Wettenschappelijke naam: Porzana porzana
  • Lengte: 19 tot 22,5 cm. Spanwijdte: 37 tot 42 cm
  • Voedsel: insecten, ongewervelden, kleine visjes en amfibieën, plantaardig materiaal zoals zaden en wortels
  • Geluid: herkenbare ritmische roep, een stijgend opzwepend fluitje, “kwiet!

Land van afkomst

  • Komt vooral voor in Centraal- en West-Europa, Scandinavië en de Oost-Europese landen.
  • Trekt naar Afrika

Geluid Porseleinhoen