De Ransuil

Ransuil

Kenmerken en specificaties Ransuil

  • Bovenzijde geelbruin van kleur, lijkt op boomschors.
  • Onderzijde licht roestgeel met donkere strepen
  • Rond gezichtssluier
  • Bij gevaar of verstoring is de lichaamsvorm lang en dun.
  • Wettenschappelijke naam: Asio otus
  • Lengte: ongeveer 35 tot 37 cm. Spanwijdte: 90 tot 100 cm
  • Voedsel: woelmuizen, veldmuis, aardmuis, bosmuis en kleine vogels als mussen, merels, spreeuwen en vinkachtigen
  • Geluid: man een laag sonoor “hoe“, vrouw vibrerend “weeeh” bij het nest te horen. Bedelroep jongen hoog “kie-jèè”.

Roep Ransuil