Rietgors (mannetje)
Rietgors (vrouwtje)

Kenmerken en specificaties Rietgors

  • Mannetjes: huismusachtig kleed, zwarte kop en keel, witte halsband, en een dunne witte baardstreep. Najaar verdwijnt het zwart voor het grootste gedeelte.
  • Vrouwtje: bruinachtige kop, lichte streep achter oog, en strepen op de borst.
  • Wettenschappelijke naam: Emberiza schoeniclus
  • Lengte: ongeveer 13,5 tot 15 cm.
  • Voedsel: langpootmuggen, springstaarten, eendagsvliegen, haften, steenvliegen, libellen, juffers, spinnen en soms zaden
  • Geluid:  roep een dalend “tsieeuw…“, in vlucht daarnaast een schor roepje.

Geluid Rietgors