Rode wouw
Rode wouw in vlucht

Kenmerken en specificaties Rode Wouw

  • Lange geknikte vleugels
  • Oranjebruin lichaam
  • Lichte kop
  • Grote lichte vleugelvelden
  • Wettenschappelijke naam: Milvus milvus
  • Lengte: ongeveer 60 tot 72 cm. Spanwijdte: 143 tot 171 cm
  • Voedsel: middelgrote vogels en zoogdieren
  • Geluid: schril en hoog, bijna meeuwachtig.

Geluid Rode wouw