Roerdomp (destentor.nl)

Kenmerken en specificaties Roerdomp

  • Geelbruine reiger
  • Donkere patronen
  • Dikke hals
  • Lange tenen
  • Goede camouflage in zijn leefgebied
  • Wettenschappelijke naam: Botaurus stellaris
  • Lengte: ongeveer 64 tot 80 cm. Spanwijdte: 125 tot 135 cm
  • Voedsel: vissen, amfibieën, kleine zoogdieren , woelmuizen, jonge vogels en grote waterinsecten
  • Geluid: in voorjaar een herhaalde diepe bassende roep, “hoemp”. Op trek ’s nachts een meeuwachtig “kau”.

Geluid Roerdomp