Roodkeelduiker (zomerkleed)
Roodkeelduiker (winterkleed)

Kenmerken en specificaties Roodkeelduiker

 • “Wit gezicht”
 • Lichtgrijze bovendelen
 • Lichte flanken
 • Licht opgewipte snavel
 • In vlucht een iets doorhangende hals
 • Zomerkleed: rode keel, in winterkleed niet
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Gavia stellata
 • Lengte: 53 tot 69 cm. Spanwijdte: 106 tot 116 cm
 • Voedsel: vissen, kreeftachtigen, mollusken, kuit, kikkers, insecten en plantaardig materiaal. 
 • Geluid: in het broedseizoen roept het mannetje langgerekt en klagend. Het vrouwtje roept hoger. Een paar roept ook in duet.
 • komt zeldzaam voor in Nederland

Land van afkomst

 • Broedt in Noord-Europa, van Schotland en IJsland in het westen tot in Rusland in het oosten.
 • Overwintert langs kusten van Noordzee, Kanaal, Atlantische Oceaan en minder ook in Middellandse Zee en Zwarte Zee.

Geluid Roodkeelduiker