Roodkeelpieper

Kenmerken en specificaties Roodkeelpieper

  • Zomerkleed: baksteenrode gezicht, borst en keel, dat in het najaar ook nog vaag te zien is.
  • Winterkleed: onderdelen nagenoeg wit met brede, scherp afgetekende strepen op flanken.
  • Fijne dunne snavel met gele basis
  • Lichte strepen op de rug
  • Zwaar gestreepte stuit
  • Wettenschappelijke naam: Anthus cervinus
  • Lengte: 14 tot 15 cm
  • Voedsel: insecten en andere ongewervelden, zoals kevers, sprinkhanen, juffers, cicades, spinnen, wormen 
  • Geluid: roep doet denken aan boompieper maar is zuiverder en langgerekter, “psIIII“, met een explosief begin en een wegstervend einde.
  • Is zeldzaam in Nederland

Geluid Roodkeelpieper