Roodmus (mannetje)
Roodmus (vrouwtje)

Kenmerken en specificaties Roodmus

 • Korte dikke grijze snavel
 • Mannetjes: kop, borst, en stuit rood gekleurd en een lichte buik
 • Vrouwtjes en jonge vogels: geen rood in verenkleed, ze zijn olijfbruin tot grijsbruin gekleurd.
 • Jonge vogels: twee beige vleugelstrepen, meer zwart in de vleugels
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Carpodacus erythrinus
 • Lengte: 13,5 tot 15 cm
 • Voedsel: zaden, zoals koolzaad
 • Geluid: roep herinnerend aan groenling of sijs, een stijgend “tjuuiiehh“, maar heser.
 • Komt zeldzaam voor in Nederland

Land van afkomst

 • Komt van Scandinavië en Centraal-Europa oostwaarts tot en met Rusland voor.
 • Overwinteren in India en zuidoost- Azie
 • Is in Nederland een doortrekker

Geluid Roodmus