Scholekster
Jonge Scholekster

Kenmerken en specificaties Scholekster

  • Zwart-witte steltloper
  • Oranjerode snavel
  • Roze poten
  • Witte vleugelstreep als de scholekster vliegt
  • Wettenschappelijke naam: Haematopus ostralegus
  • Lengte: ongeveer 39 tot 44 cm. Spanwijdte: 72 tot 83 cm
  • Voedsel: schelpdieren, wormen, krabben en garnalen. Op graslanden vooral regenwormen, emelten, en insecten.
  • Geluid: Schel, hoog en vérdragend. Luidruchtig, roept schel “(te-)piet!“.

Geluid Scholekster