De Slechtvalk

Slechtvalk
Slechtvalk (Foto: Marcel Koelink)

Kenmerken en specificaties Slechtvalk

  • Zwarte borst
  • Spitse vleugels
  • Korte staart
  • Licht van onderen
  • Zwarte kopkap en baardstreep
  • Jonge vogels: bruin van boven en bruin gestreept van onderen.
  • Wettenschappelijke naam: Falco peregrinus
  • Lengte: ongeveer 38 tot 45 cm. Spanwijdte: 79 tot 114 cm
  • Voedsel: steltlopers, eenden, duiven, spreeuwen en soms grotere prooien tot aan ganzen, of juist kleinere
  • Geluid: klaaglijk gekrijs.

Geluid Slechtvalk