De Smelleken

Smelleken mannetje (Foto: waarneming.nl)
Smelleken vrouwtje (Foto: birdphoto.nl)

Kenmerken en specificaties Smelleken

  • Lange staart en brede vleugelbasis
  • Mannetje: Blauwgrijs, zwarte staartband, bruinoranje gevlekte borst.
  • Vrouwtje en jonge vogels: bruin van boven, gevlekt van onderen. Vrouwtje is een stuk forser dan het mannetje.
  • Wettenschappelijke naam: Falco columbarius
  • Lengte: ongeveer 25 tot 30 cm. Spanwijdte: 50 tot 62 cm
  • Voedsel: kleine vogels, piepers zoals de graspieper, vinkachtigen, gorzen en leeuweriken. Soms ook grotere vogels zoals steltlopers, kramsvogel. Ook libellen.
  • Geluid: zowel boom- als torenvalkachtig. In Nederland zelden te horen.

Geluid Smelleken