De Steppekievit

Steppekievit

Kenmerken en specificaties Steppekievit

 • Korte snavel en nek
 • Lange poten
 • Zomerkleed: grijsbruin gekleed, zwarte buik, kastanjebruine onderbuik, zwarte oogstreep en kruin, witte wenkbrauwstreep en rossige wangen
 • Winterkleed: bruinig kleed
 • Jonge vogels: bruin, vaag schubpatroon op de bovendelen en vaag gestreept op de borst.
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Vanellus gregarius 
 • Lengte: 27 tot 30 cm. Spanwijdte: 64 tot 76 cm
 • Voedsel: sprinkhanen, kevers, en larven van nachtvlinders, spinnen en wormen. Soms plantaardig materiaal.
 • Geluid: doorgaans zwijgzaam. In de broedgebieden is een raspend “kr-rretsj” te horen.

Land van afkomst

 • Is zeldzaam in Nederland
 • Komt voor in Kazachstan, Rusland en ten noorden van de Kaspische zee
 • Overwintert in Israël, Eritrea, Soedan en Noordwest-India

Geluid Steppekievit

Bron