De Strandleeuwerik

Strandleeuwerik

Kenmerken en specificaties Strandleeuwerik

 • Bruingestreepte bovendelen
 • Bleke ongestreepte onderdelen
 • Zwarte keel en zwarte ”tranen” op het gezicht
 • Mannetjes: zwarte band op voorhoofd met aan de uiteindes ‘hoorntjes’ bovenop de zijkruin
 • Winterkleed: minder contrastrijk getekend
 • Jonge vogels: meer gevlekt op bovendelen, meer gestreept op bovendelen en minder opvallend koppatroon
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Eremophila alpestris
 • Lengte: 14 tot 17 cm
 • Voedsel: insecten, zoals sprinkhanen en kevers. In de winter soms ook zaden
 • Geluid: roep hoog, ijl en snel, zang lijkt op veldleeuwerik maar ijler en stijgend.

Land van afkomst

 • Komt soms ook in Nederland voor
 • Komt voor langs de arctische kust, in de bergen van Scandinavië, de steppes rond de Wolga, de Kaukasus, Griekenland en de Balkan.
 • Trekt van Noorwegen en Scandinavië naar Noordwest-Europa zuidelijk tot Bretagne en zuidelijker in Oost-Europa

Geluid Strandleeuwerik