Kenmerken en specificaties Toendrarietgans

  • Kortere snavel dan de Taigarietgans
  • Zwarte snavel met een beetje oranje
  • Toendrarietgans is iets kleiner dan de Taigarietgans.
  • Bruin verenkleed
  • Witte stuit
  • Wettenschappelijke naam: Anser serrirostris
  • Lengte: ongeveer 69 tot 88 cm. Spanwijdte: 142 tot 175 cm
  • Voedsel: gras, plantendelen, en oogstresten zoals mais, aardappels en granen
  • Geluid: laag en fagotachtig, niet te onderscheiden van taigarietgans.

Geluid Toendrarietgans

Bron