De Treurspreeuw

Treurspreeuw

Kenmerken en specificaties Treurspreeuw

 • Zwarte kop
 • Gele snavel
 • Gele poten
 • Gele kale plek rondom de ogen
 • Witte plekken op de vleugels, zijn goed te zien in vlucht
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Acridotheres tristis
 • Lengte: 23 tot 26 cm
 • Voedsel:  insecten, fruit, groenten en voedselresten
 • Geluid: kan mensen napraten

Land van afkomst

 • Komt oorspronkelijk uit tropische gebieden zoals: Afghanistan, India, Sri Lanka en Bangladesh
 • De treurspreeuw komt tegenwoordig in heel veel landen al voor, omdat hij zich erg snel kan voortplanten.

Geluid Treurspreeuw

Bron