Veldleeuwerik
Veldleeuwerik in vlucht

Kenmerken en specificaties Veldleeuwerik

  • Lichtbruin kleed
  • Gestreepte borst en bovendelen
  • Borst licht geelbruin
  • Witte buik
  • Korte kuif
  • Relatief korte snavel
  • Wettenschappelijke naam: Alauda arvensis
  • Lengte: ongeveer 16 tot 18 cm. Spanwijdte: 30 tot 36 cm
  • Voedsel: insecten, granen en zaden
  • Geluid: zeer gevarieerd en lang aangehouden, ook met imitaties van andere vogelsoorten.

Geluid Veldleeuwerik

Bron