Kenmerken en specificaties Waterspreeuw

 • Zeer compacte vogel
 • Korte staart en vleugels
 • Spitse snavel
 • Twee ondersoorten: zwartbuikwaterspreeuw en roodbuikwaterspreeuw
 • Zwartbuikwaterspreeuw: grotendeels zwart, witte borst en keel, donkerbruine pet en zwarte buik.
 • Roodbuikwaterspreeuw: heeft een meer bruinrode buik
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Cinclus cinclus
 • Lengte: ongeveer 18 cm
 • Voedsel: ongewervelden zoals, haften, steenvliegen, kreeftjes, waterpissebedden.
 • Geluid: zang is een prevelende combinatie van rauwe klanken en fluittonen. Roep is een scherp hard “dziitt dzitt!

Land van afkomst

 • Is de afgelopen jaren enkele keren in Nederland gespot.
 • Is vooral te zien op de Britse eilanden en in Midden-Europa tot Italië.

Geluid Waterspreeuw