De Withalsvliegenvanger

Withalsvliegenvanger (mannetje in zomerkleed)
Withalsvliegenvanger (vrouwtje en winterkleed)

Kenmerken en specificaties Withalsvliegenvanger

  • Mannetje in zomerkleed: brede witte kraag, witte stuit,  grote witte voorhoofdsvlekken, grote witte vlek op de basis van de handpennen, en de staart is geheel zwart
  • Vrouwtje en winterkleed van de withalsvliegenvanger: moeilijk te herkennen, grijzig verenkleed, en een grote witte vlek op basis van de handpennen
  • Wettenschappelijke naam: Ficedula albicollis
  • Lengte: 13 cm
  • Voedsel: vliegende insecten, zoals vliegen, vlinders, kevers, vliegende mieren, haften en netvleugeligen 
  • Geluid: roep een ijl “hieep“, op één toonhoogte. Een serie van ijle fluittonen op verschillende toonhoogte, afgewisseld met smakkende geluiden.

Land van afkomst

  • Komt zeldzaam voor in Nederland
  • Broedt vanaf Zuid-Duitsland verder oostelijk, zuidelijk tot Kroatië. Ook in Oost-Frankrijk en Zweden
  • Trekt naar landen zuidelijk van de evenaar

Geluid Withalsvliegenvanger