De Witvleugelstern

Witvleugelstern

Kenmerken en specificaties Witvleugelstern

  • Prachtkleed: gitzwart lichaam, lichte bovenvleugels, gitzwarte ondervleugeldekveren, witte stuit en lichte staart.
  • Winterkleed: ontbreekt schoudervlek, die de zwarte stern wel heeft
  • Jonge vogels: geen schoudervlek, en een donkere mantel die contrasteert met de vleugels
  • Wettenschappelijke naam: Chlidonias leucopterus
  • Lengte: 23 tot 27 cm. Spanwijdte: 58 tot 67 cm
  • Voedsel: insecten, visjes en kikkervisje
  • Geluid: rauwer en lager dan van verwante zwarte stern

Land van afkomst

  • Komt zeldzaam voor in Nederland
  • Broedvogel van Oost-Europa en verder oostwaarts tot in Siberië
  • Overwintert in Tropisch Afrika

Geluid Witvleugelstern