Woudaap (mannetje)
Woudaap (vrouwtje)

Kenmerken en specificaties Woudaap

  • Kleine reiger
  • Mannetje: bont gekleurd, met zwarte kruin, rug en slagpennen. Blonde dekveren, oranje borst, en felrode snavel.
  • Vrouwtje: Zelfde patroon als het mannetje, bruine kleuren, zwarte veren met lichte randen.
  • Jonge vogels: bruin gestreept, lichtbruine vleugels, zwarte kruin en geelbruine snavel.
  • Wettenschappelijke naam: Ixobrychus minutus
  • Lengte: ongeveer 27 tot 38 cm. Spanwijdte: 40 tot 58 cm
  • Voedsel: waterinsecten, kikkers, salamanders, spinnen, wormen en kleine vissen
  • Geluid: baltsroep een vérdragend, bedompt “wróh”, lijkt op het blaffen van een grote hond in de verte.

Geluid Woudaap