Zanglijster

Kenmerken en specificaties Zanglijster

Jonge Zanglijster
  • Bruine vleugels
  • Lichte borst met pijl puntige vlekken
  • Wettenschappelijke naam: Turdus philomelos
  • Lengte: ongeveer 20 tot 22 cm
  • Voedsel: regenwormen, insecten, duizendpoten, pissebedden, slaken en soms ook stukjes appels of bessen.
  • Geluid: trage zang, met veel pauzes. Meestal driemaal achterelkaar hetzelfde geluid. Bekendste roep is een hoog, scherp “tsip“.

Geluid Zanglijster