Zwarte mees

Kenmerken en specificaties Zwarte mees

  • Zwarte kop
  • Witte wangen
  • Onderdelen bruinwit, geen zwarte middelstreep
  • Mantel blauwgrijs
  • Twee witte strepen op vleugels
  • Wettenschappelijke naam: Periparus ater
  • Lengte: ongeveer 11 cm. Spanwijdte: 17 tot 21 cm
  • Voedsel: insecten, zoals kevers, schietmotten, gaasvliegen, rupsen, juffers, krekels, mieren, spinnen
  • Geluid: Zang een op en neer gaand “tsjie-tju-tsjie-tju-tsjie-tju“. Roep een iets langgerekt “tjieee”, en soms af en toe korter “sie” of “si-si-si“.

Geluid Zwarte mees