Zwarte roodstaart (mannetje)
Zwarte roodstaart (vrouwtje)

Kenmerken en specificaties Zwarte Roodstaart

  • Roestrode staart
  • Mannetjes: zwart en grijs verenkleed met een witte vleugelvlek
  • Vrouwtjes: minder zwart, heeft een roetkleurig bruingrijs verenkleed
  • Zit vaak rechtop en trilt dan met zijn staart
  • Wettenschappelijke naam: Phoenicurus ochruros
  • Lengte: 13 tot 14,5 cm
  • Voedsel: vooral insecten, maar in de herfst ook zaden, bessen en ander fruit.
  • Geluid: zang met knarsende tonen
  • Is in Nederland vooral een broedvogel

Geluid Zwarte roodstaart