Zwarte Specht

Kenmerken en specificaties zwarte specht

  • Zwart
  • Rode kruin
  • Vliegt als een Gaai
  • Wettenschappelijke naam: Dryocopus martius
  • Lengte: 45 tot 55 cm
  • Voedsel: houtmieren, maar ook larven van kevers
  • Geluid: in vlucht een luid, “kru-kru-kru-kru…” in zit maakt de zwarte specht een meer klaaglijke roep “kli-èèèhh”. En ook kauwachtige geluiden

Geluid Zwarte specht