Strandlopers: groter dan een spreeuw

Krombekstrandloper
Winterkleed

Omschrijving:

Snavel gebogen. Poten zwart. Rood in zomerkleed.

*komt niet veel in Nederland voor.

breedbekstrandloper

Omschrijving:

Snavel nabij de punt gebogen. Poten grijsgroen. Dubbel gevorkte oogstreep.

*komt niet veel in Nederland voor.

Bonte strandloper

Omschrijving:

Snavel licht gebogen. Poten zwart. Zwarte buikvlek.

Omschrijving:

Groot. Snavel recht. Poten grijsgroen. Rood in zomer.

drieteenstrandloper-2

Omschrijving:

Snavel nauwelijks gebogen. Poten zwart.

Omschrijving:

Snavel licht gebogen. Poten vuilgeel. Donkere verenkleed.

*komt niet veel in Nederland voor.