Bijeneter

De bijeneter is een vogel uit de familie van bijeneters. De vogel was in Nederland lange tijd een dwaalgast, maar de laatste jaren laat de vogel zich steeds meer in ons land zien. Vanaf 2010 broedt de vogel zelf jaarlijks in Nederland.

Kenmerken en specificaties Bijeneter

 • Blauwe onderdelen
 • Gele keel en rug
 • Roodbruine bovendelen
 • Zwarte oogstreep
 • Licht omlaag gebogen snavel
 • Jonge vogels: groene bovenzijde
 • De vogel is een opvallende verschijning door zijn veelzijdige kleuren.
 • Wettenschappelijke naam: Merops apiaster
 • Lengte: ongeveer 25 tot 29 cm. Spanwijdte: 36 tot 40 cm
 • Voedsel:  honingbijen, hommels, wespen , libellen, kevers, vlinders en vliegen
 • Geluid: rollend en fluitend “pruuu, pruuu“, met variaties. In vlucht en in zit.

Geluid Bijeneter

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: vanaf mei
 • Broedt plekken: een afgraving of zandhoop als broed plek
 • Eieren: een legsel per jaar, meestal 4 tot 10 eieren per legsel.

 • Leefgebied: vaak te vinden in gebieden met rivieren of plassen met steile oevers.
 • Trefkans: de trefkans om een bijeneter in Nederland aan te treffen is zeer klein. De vogel komt weinig in ons land voor.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: overwinteren in Afrika. Vogels uit Oost- Europa trekken naar Zuidelijk Afrika. En vogels uit Noord-Europa trekken naar West-Afrika toe in de winter.

bijeneter iucn
Bron: IUCN redlist

Weetjes

 • De naam van de vogel zegt het al, want inderdaad deze vogel eet ook bijen en hommels. Ook staan vlinders en libellen vaak op het menu.
 • In 1964 nestelde deze vogel voor het eerst in Nederland.
 • Omdat de prooien lastig te vangen zijn en de vangtechniek vrij ingewikkeld is, is het vaak moeilijk voor jonge vogels om deze snel onder de knie te krijgen. Hierom blijven de ouders de jongen voeren tot zij zelf insecten kunnen vangen.

Deze soort is vergelijkbaar met: