Blonde ruiter

De blonde ruiter is een slanke waadvogel. De naam zegt het al, deze vogel heeft een blond uiterlijk. Deze vogel wordt in Nederland zeer weinig waargenomen en het is dan ook zeldzaam als je er een in ons land ziet.

Kenmerken en specificaties Blonde Ruiter

 • Korte rechte snavel
 • Lichte oogring
 • Ronde vlekjes op de zijborst
 • Blond uiterlijk
 • Gele poten
 • In vlucht geen vleugelstreep of witte stuitvlekken
 • Wettenschappelijke naam: Calidris subruficollis
 • Lengte: ongeveer 18 tot 20 cm. Spanwijdte: 43 tot 47 cm
 • Voedsel: kevers, vliegen, spinnen en kreeftjes
 • Eieren: meestal 3 tot 4 eieren per legsel
 • Geluid: doorgaans zwijgzaam; soms een schel “tret“.

Geluid Blonde ruiter

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: vanaf begin tot einde juni.
 • Broedt plekken: de eieren liggen in een nat en mossig nest.
 • Eieren: een legsel, met meestal 3 tot 4 eieren.
 • Broedduur: ongeveer 23 tot 25 dagen.
 • Uitgevlogen: na 16 tot 20 dagen verlaten de jongen het nest.
 • Leefgebied: in gebieden met lage begroeiing, zoals: weides, golfterreinen, vliegvelden, omgeploegde akkers en ondergelopen bollenvelden. 
 • Trefkans: in Nederland wordt er zelden deze ruiter waargenomen. De trefkans is dus zeer klein in ons land.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: trekt vanaf augustus weg, richting Zuid-Amerika. Overwintert vanaf half september in Argentinië, Uruguay, Paraguay en het zuiden van Brazilië.
 • Er zijn geen gegevens over hoeveel broedparen, overwinteraars en doortrekkers er in Nederland voorkomen.

Bron: IUCN REDLIST

Weetjes

 • Deze vogel is in geheel Europa een dwaalgast, maar zijn voor in Brittannië, Frankrijk en Nederland een van de algemeenste Amerikaanse soorten.
 • De mannetjes van deze soort zich niet bezig houden met de nestactiviteiten, dat doen alleen de vrouwtjes.
 • Door predatie kan soms wel de helft van het nest verloren gaan. Predatie is het vangen en doden van een ander organismen. Het zijn de natuurlijke vijanden van dieren.

Deze soort is vergelijkbaar met: