bokje

Het bokje is een vogel uit de familie van strandlopers en snippen. De vogel heeft een zeer goede camouflage en is hierdoor ook moeilijk te vinden. De soort komt weinig in Nederland meer voor.

Kenmerken en specificaties Bokje

 • Kleiner dan watersnip
 • Korte snavel
 • Strepen op de flanken
 • In vlucht: herkenbaar aan kleine formaat, korte snavel en puntige staart
 • Wettenschappelijke naam: Lymnocryptes minimus
 • Engelse naam: Jack snipe
 • Lengte: ongeveer 17 tot 19 cm. Spanwijdte: 34 tot 42 cm
 • Voedsel: insecten en hun larven, wormen, slakjes en soms zaden.
 • Eieren: meestal 3 tot 4 eieren per legsel
 • Geluid: op trek in Nederland zwijgzaam. In broedgebied bijzondere baltsroep, die lijkt op een aanzwellende groep galloperende paarden in de verte.

Geluid Bokje

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broed vanaf mei tot en met begin september.
 • Broedt plekken: broedt op de grond, goed verborgen in de vegetatie.
 • Eieren: meestal een, soms 2 legsel. Meestal 3 tot 4 eieren per legsel.
 • Broedduur: beide geslachten broeden, gedurende 21 tot 24 dagen.
 • Uitgevlogen: de jongen zijn na 19 tot 20 dagen zelfstandig en vliegen uit.
 • Leefgebied: rietland, venen, veenmosbulten met slik, slootkanten, natte weilanden, en ook kwelders. Broedt in moerassen, overstromingsgebieden van rivieren en meren en venen.
 • Trefkans: de kans om in Nederland een bokje te zien is zeer klein. Er komen er niet veel in ons land voor.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: overwintert in West- en Zuid- Europa en in Afrika. Trekt weg in september tot november. Ze komen weer terug in maart en april.

het bokje verspreiding
Bron: IUCN REDLIST

Weetjes over het bokje

 • Het bokje laat zich vooral ‘s nachts en in de schemering zien en valt door zijn goede camouflage niet snel op.
 • De soort behoort tot de familie van strandlopers en snippen.
 • Hij is de kleinste snip.
 • De vogel tijdens vorst bij kwelslootjes te vinden is. Het is handig om daar met vorst te kijken als je er eentje wil zien.

Deze soort is vergelijkbaar met: