Braamsluiper

De braamsluiper is vaalbruin van kleur en heeft een grijze kopkap. De keel is wit van kleur en de vogel heeft een grijze oorstreek. Deze vogel blijf meestal onopgemerkt, door zijn goede schutkleur. Hij komt vooral veel in duingebieden voor.

Kenmerken en specificaties braamsluiper

 • Vaalbruin gekleurd
 • Grijze kopkap
 • Witte keel
 • Grijze oorstreek
 • Geen verschil man en vrouw
 • Wettenschappelijke naam: Sylvia curruca
 • Lengte: ongeveer 12 tot 13 cm.
 • Voedsel: insecten, spinnen, duizendpoten en bessen
 • Eieren: meestal 3 tot 7 eieren per legsel
 • Geluid: zingt (alleen in zit) een snelle, klepperende ratel, vaak voorafgegaan door een snelle, brabbelende zang met scherpe tonen. Meest gehoorde roep een korte tik, als twee steentjes die tegen elkaar aan worden geketst.

Geluid braamsluiper

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf eind april.
 • Broedt plekken: meestal in duingebieden.
 • Eieren: een of twee legsel per jaar, met meestal 3 tot 7 eieren per legsel. Het mannetje bouwt een of meerdere nesten.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 11 tot 12 dagen voordat de jongen uit het ei kruipen.
 • Uitgevlogen: de jongen vliegen uit na meestal 12 tot 13 dagen. Na het uitvliegen worden ze nog 18 tot 20 dagen doorgevoerd.
 • Leefgebied: zijn vooral te vinden in duingebieden. Soms ook in boerenlanden met veel heggen en kleigronden.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is zeer laag tot redelijk.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: vogels uit West-Europa trekken weg richting de Balkan. En vliegen dan via Israël en Egypte naar Oost-Afrika Ze trekken weg vanaf juli tot en met september. Ze trekken terug vanaf eind januari tot en met begin april.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • Er zijn weinig vogelsoorten met zo’n witte keel als de braamsluiper.