De breedbekstrandloper is een strandloper die niet vaak in Nederland wordt gezien. Het is een compacte vogel met korte achterlijf. De snavel is recht met een kleine knik aan het einde. Hij heeft een donkere ”pet” en een opvallende dubbele wenkbrauwstreep.

Kenmerken en specificaties breedbekstrandloper

 • Snavel recht met een kleine knik aan het einde
 • Donkere ”pet”
 • Dubbele wenkbrauwstreep
 • Korte poten
 • Donkere bovendelen
 • Pijlvormige vlekken op borst
 • Jonge vogels: ontbreken de pijlvormige vlekken
 • Wettenschappelijke naam: Calidris falcinellus 
 • Lengte: ongeveer 15 tot 18 cm. Spanwijdte: 34 tot 37 cm
 • Voedsel: borstelwormen, kleine schelpdieren en schaaldieren, insecten en larven daarvan en ook zaden van waterplanten. 
 • Eieren: meestal 3 tot 4 eieren per legsel
 • Geluid: wordt niet vaak gehoord, maar vluchtroep is een korte droge triller.

Geluid Breedbekstrandloper

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf juni.
 • Broedt plekken: broedt in losse kolonies op de toendra in het hoge noorden van Fenno-Scandinavië
 • Eieren: een legsel per jaar, met meestal 3 en soms 4 eieren.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 20 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: onbekend
 • Leefgebied: is vooral te zien in getijdengebieden en in zoetwaterplassen.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is zeer klein.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: broeden op Fenno-Scandinavië, en Midden- en Oost-Siberië. Vanaf daar trekken ze naar de kust van de Indische Oceaan en Arabische Zee tot aan de Indonesische eilanden en Australië.

breedbekstrandloper IUCN REDLIST
Bron: IUCN REDLIST

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • Zijn naam dankt de vogel aan zijn snavel, die als je hem van voren ziet, extra breed is.
 • In het voorjaar en de nazomer heb je de meeste kans om groepen strandlopers te vinden, dit geld ook voor de breedbekstrandloper.