Man
Vrouw

De casarca is een eendensoort met een opvallend oranjebruin verenkleed. De kop is licht roomkleurig van kleur met een zwarte snavel. Mannetjes hebben in zomerkleed een zwarte halsband. De vrouwtjes zijn minder opvallend, ze zijn namelijk iets doffer oranje van kleur.

Kenmerken en specificaties casarca

 • Oranjebruin gekleurd
 • Lichte roomkleurige kop
 • Mannetjes: in zomerkleed een zwarte halsband
 • Vrouwtje: doffer oranje van kleur
 • Wettenschappelijke naam: Tadorna ferruginea
 • Lengte: ongeveer 61 tot 67 cm. Spanwijdte: 121 tot 145 cm
 • Voedsel: planten en zaden
 • Eieren: meestal 8 tot 9 eieren per legsel
 • Geluid: ook buiten de broedtijd erg roeperig. Meest gehoorde roep klaaglijk en ver dragend.

Geluid Casarca

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf april tot en met begin juni.
 • Broedt plekken: nestelt vaak in holen, zoals konijnenholen, boomholten of ze graven zelf een hol in de grond.
 • Eieren: een legsel per jaar, met meestal 8 tot 9 eieren.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 28 tot 29 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen kunnen na 55 dagen vliegen, maar meestal blijven ze als familie bij elkaar.

 • Leefgebied: ze leven meestal in de buurt van water. Ze zijn vooral te vinden op open water, meren en zoutmoerassen.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is laag tot redelijk.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: Aziatische populaties trekken als het kouder wordt naar lager gelegen gebieden in het zuiden. Ze trekken bijvoorbeeld naar India en Zuidoost-Azië. Sommige populaties overwinteren in Spanje en Egypte.

casarca IUCN REDLIST
Bron: IUCN REDLIST

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • De casarca is een planteneter.
 • De eenden soort wordt in toenemende mate in Nederland waargenomen.
 • Ze trekken graag op met nijlganzen, die ook een beetje op hun lijken.