Dwergmeeuw zomerkleed (Foto: Dwergmeeuw | Welke vogel is dit)

De dwergmeeuw is in Nederland een zeldzame broedvogel. De volwassen vogels hebben een opvallende zwarte kop en vleugels met grijszwarte onderkant. In winterkleed is de kop wit en zijn er een zwarte ‘pet’ en zwarte oorvlekken te zien op de kop.

Kenmerken en specificaties Dwergmeeuw

 • Volwassen vogels: zwarte kop en vleugels met grijszwarte onderkant en een witte achterrand die om de top heen gaat. Winterkleed: kop wit, met een zwarte pet en zwarte oorvlek.
 • Jonge vogels: een zwarte W op de vleugels, maar de zwarte boa ontbreekt. In vlucht is een grijze baan te zien over de armpennen tot aan de zwarte handpennen. En hebben een zwarte vlek op het lichaam bij de achterkant van de vleugel.
 • Wettenschappelijke naam: Hydrocoloeus minutus
 • Lengte: 25 tot 30 cm. Spanwijdte: 70 tot 78 cm
 • Voedsel: insecten en kreeftachtigen
 • Eieren: meestal 2 tot 3 eieren per legsel
 • Geluid: kort en hard “kjieu!” en herhaald “ti-kiew“.

Geluid dwergmeeuw

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf eind juni tot en met juli.
 • Broedt plekken: nest is een ondiep kuiltje van gras, vaak in de buurt van water en op drijvende vegetatie op het water.
 • Eieren: meestal 1 legsel per jaar, met meestal 2 tot 3 eieren.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 23 tot 25 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen vliegen uit na 21 tot 24 dagen.
 • Leefgebied: broedt in gebieden zoals: kwelders, begroeide zandplaten, recent ingepolderde gebieden en laagveenmoeras. In de winter vaak te vinden op open water, vaak op zee.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is laag tot redelijk,

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: trekt weg vanuit broedgebieden, zoals Oost-Europa en Finland. Ze trekken dan richting de Zwart, Kapische en Middelandse Zee en Atlantische Oceaan. Vanaf half mei tot en met april kunnen doortrekkers gezien worden in Nederland.

dwergmeeuw IUCN REDLIST
Bron: IUCN REDLIST

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • De dwergmeeuw lijkt op de kokmeeuw en de zwartkopmeeuw, die ook een zwarte of bruine kop hebben.
 • Het zijn zeldzame broedvogel voor Nederland, maar er worden wel veel doortrekkers gezien.