ijsgors

De ijsgors is in Nederland een zeldzame vogelsoort. Ze hebben een korte staart en lange spitse vleugels. Het mannetje heeft in zomerkleed een zwarte keel, borst en oorstreek die omrand zijn met een gele band.

Kenmerken en specificaties IJsgors

  • Korte staart
  • Lange spitse vleugels
  • Mannetje in zomerkleed: zwarte keel, borst en oorstreek omrand door crème-gele band die overloopt in wenkbrauwstreep, zwarte kruin en roodbruin achterhoofd.
  • Mannetje in winterkleed: roodbruin gezicht met zwarte ‘C’ om de oorstreek, gele snavel met zwarte punt, en roodbruine grote dekveren en heeft twee witte vleugelstrepen.
  • Wettenschappelijke naam: Calcarius lapponicus
  • Lengte: 15,5 tot 17 cm.
  • Voedsel:  vliegen, larven, kevers, spinnen, wormen, en zaden
  • Geluid: Roep tijdens trek/opvliegen een melancholisch dalende roller en een droog geratel “trrrp“, vaak gevolg door een zacht fluitend “tjuu..“.
  • Is redelijk zeldzaam in Nederland

Geluid IJsgors