Karekieten en rietzangers: rug donker gestreept, duidelijke oogstreep

Rietzanger

Omschrijving:

Rossige stuit.

Waterrietzanger

Omschrijving:

Heeft een Kruinstreep.