De kleine jager heeft witte handpenvlekken en lange spitse vleugels. Deze jager heeft ook verlengde middelste staartpennen die vrij spits zijn.

Kenmerken en specificaties Kleine Jager

  • Verlengde, spitse middelste staartpennen
  • Witte handpenvlekken
  • Lange spitse vleugels
  • Jonge vogels: donkerbruin of lichter van kleur
  • Wettenschappelijke naam: Stercorarius parasiticus
  • Lengte: ongeveer 41 tot 46 cm. Spanwijdte: 110 tot 125 cm
  • Voedsel: vis, woelmuizen, lemmingen, zangvogels, jongen van steltlopers, eieren, insecten, en bessen
  • Geluid: nasaal, meeuwachtig. Buiten broedtijd zwijgzaam.

Geluid Kleine jager

Deze soort is vergelijkbaar met: