Kruisbekken

Omschrijving:

Brede dubbele vleugelstreep.

Omschrijving:

Zware snavel. Ondersnavelpunt steekt in zijaanzicht niet of nauwelijks boven bovensnavel uit.

Omschrijving:

Minder zware snavel. Ondersnavelpunt steekt in zijaanzicht duidelijk boven bovensnavel uit.