Loofzangers: verenkleed grijs/bruin tot zwart bruin